Maami Snellman

Maami Snellman (s. 1970) on Vantaan sanataidekoulun vastaava sanataideopettaja, joka rakastaa kirjoja, kirjoittamista ja teatteria. Alkuperäiseltä koulutukseltaan hän on lastentarhanopettaja ja steinerkoulun opettaja. Snellman on kehittänyt aktiivisesti alle kouluikäisten sekä alkuopetusikäisten lasten sanataidetoimintaa vuodesta 2000 lähtien.

Julkaistut teokset Iltasatu-palvelussa

Satuja ei löytynyt.